Η Εξατομικευμενη Θεραπεια για καθε ασθενη ειναι πλεον γεγονος!

Η επιστήμη της Φαρμακογενομικής μελετάει την ποικιλία συγκεκριμένων φαινοτύπων όσον αφορά την ανταπόκριση του οργανισμού στα φάρμακα. Αντικείμενό της είναι η εξατομίκευση της ιατρικής στα πλαίσια ατομικής δοσολογίας στους ασθενείς, με την παροχή στους κλινικούς ιατρούς επιστημονικών διαγνωστικών αποτελεσμάτων που θα τους καθοδηγούν να επιλέξουν το σωστό φάρμακο, στην σωστή δόση για κάθε ασθενή.

Τα τεστ Φαρμακογενομικής θα μειώσουν σημαντικά τις επιπλοκές και θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα πολλών φαρμάκων. Για την ανάλυση χρησιμοποιείται ένα σιελογόνο δείγμα για τη λήψη του DNA, και η εξέταση γίνεται 1 μόνο φορά στη ζωή του κάθε ατόμου. Τα αποτελέσματα δεν αλλάζουν στη διάρκεια της ζωής του ατόμου.

Η ανάλυση δεν περιορίζεται στα φάρμακα που ο ασθενής λαμβάνει επί του παρόντος, αλλά αναφέρεται και στη φαρμακευτική αγωγή που θα μπορούσε να συνταγογραφηθεί στο μέλλον.

Οι γενετικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την απόκριση στα φάρμακα με δύο κύριους μηχανισμούς: 1) μέσω της διαφοροποίησης από άτομο σε άτομο της οδού μεταβολισμού του φαρμάκου και β) μέσω της διαφοροποίησης από άτομο σε άτομο της ευαισθησίας των ενζύμων των υποδοχέων που απαιτούνται για τις δράσεις των φαρμακολογικών παραγόντων.

Φυσιολογικός Μεταβολισμός > κανονική δόση φαρμάκου

Ενδιάμεσος Μεταβολισμός >χαμηλότερη δόση φαρμάκου

Γρήγορος Μεταβολισμός >υψηλότερη δόση φαρμάκου

Μειωμένος Μεταβολισμός >συνιστάται η χρήση εναλλακτικής
δραστικής ουσίας

Η εταιρεία μας σας παρέχει πλήρη Reports για τον κάθε ασθενή με κατηγοριοποίηση της κάθε δραστικής ουσίας σε 3 στήλες (πράσινη-κίτρινη-κόκκινη), αναλυτικές οδηγίες για τη δοσολογία και επεξηγήσεις για κάθε αποτέλεσμα.

Η GNP DIAGNOSTICS διαθέτει γονιδιακά panel που εξετάζουν πολλαπλά γονίδια για τις εξής ειδικότητες :

 

Καρδιολογικo
γονιδιακo Panel

 

ελέγχει γονίδια υπεύθυνα για τον μεταβολισμό αντιαρρυθμικών, αντιπηκτικών, αντιδιαβητικών, αντιυπερτασικών, στατινών, κ.α. φαρμάκων

 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟ PANEL

 

ελέγχει γονίδια υπεύθυνα για τον μεταβολισμό αντικαταθλιπτικών, αντιψυχωσικών, αντιεπιληπτικών, κ.α. φαρμάκων

 

Διαχεiρισης Πoνου γονιδιακo Panel

 

ελέγχει γονίδια υπεύθυνα για τον μεταβολισμό οπιοειδών, ΜΣΑΦ, μυοχαλαρωτικών, γενικής αναισθησίας, βενζοδιαζεπινών, αντιεπιληπτικών, αντικαταθλιπτικών, κ.α. φαρμάκων

 

Γενικo γονιδιακo Panel

 

 

ελέγχει γονίδια υπεύθυνα για τον μεταβολισμό όλων των κατηγοριών φαρμάκων καλύπτοντας σχεδόν το 90% των συνταγογραφούμενων ουσιών.

 

16 ΓΟΝΙΔΙΑ
CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, VKORC1, CYP1A2, CYP3A4, CYP3A5, COMT, MTHFR, Factor II, Factor V, SLCO1B1, APOE, LPA, ITGB3, ABCG2

 

15 ΓΟΝΙΔΙΑ
CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2B6, VKORC1, CYP1A2, CYP3A4, CYP3A5, COMT, MTHFR, SLCO1B1, HTR2A, HTR2C, TPMT, DRD2/ANKK1

 

13 ΓΟΝΙΔΙΑ
CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2B6, VKORC1, CYP1A2, CYP3A4, CYP3A5, COMT, OPRM1, MTHFR, Factor II, Factor V

 

23 ΓΟΝΙΔΙΑ
CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2B6, VKORC1, CYP1A2, CYP3A4, CYP3A5, COMT, MTHFR, Factor II, Factor V, SLCO1B1, APOE, LPA, HTR2A, HTR2C, OPRM1, ITGB3, TPMT, DRD2/ANKK1, ABCG2, DPYD

 

Ενημερωτικό Υλικό

Εδώ μπορείτε να δείτε τα παρακάτω αρχεία

Λίστα Γονιδίων

Συνοπτικές λίστες φαρμάκων ανά ειδικότητα

Case studies ανά ειδικότητα

Δείγμα report ανάλυσης

Λίστα Φαρμάκων ανά Ένζυμο

 

 

Η εταιρεία μας προσφέρει διαρκή ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες, οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας βρίσκονται πάντα στη διάθεση σας.