Η GNP DIAGNOSTICS είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός παροχής υπηρεσιών υγείας.
Έχει συνάψει συνεργασίες στον τομέα των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων με καταξιωμένους και πιστοποιημένους Διεθνείς Οίκους και διαθέτει στην Ελληνική αγορά εξέχουσας ποιότητας προϊόντα, τα οποία πληρούν τα υψηλότερα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα.
Επίσης στον τομέα των εξετάσεων γενετικής, η εταιρία σε συνεργασία με εξειδικευμένα εργαστήρια στην Αμερική, παρέχει ολοκληρωμένα πακέτα πρωτοποριακών υπηρεσιών.

Όραμά μας είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας,

στόχος η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και η παροχή τεχνογνωσίας και νέων τεχνολογιών στην ιατρική κοινότητα.